thương hiệu wk design (wekome) là một trong top những thương hiệu phụ kiện điện thoại hàng đầu thế giới , phụ kiện wk design (wekome ) sau nhiều năm xây dựng và phát triển đã vươn lên top 10 thương hiệu phụ kiện điện thoại toàn cầu, phụ kiện wk design (wekome) đạt được nhiều chứng nhận thế giới , PSE, ROHS, EC, SEDEX,… và đã đăng kí bảo hộ thương hiệu tại 120 quốc gia , phụ kiện wk design (wekome) đặt kế hoạch đến năm 2025 phủ toàn cầu.

-10%
9.500
-9%
-7%
13.000
-10%
-9%
-9%
-9%
-10%
18.000
-10%
19.000
-9%
21.000
-8%
22.000
-8%
-11%
24.000
-8%
-7%
-10%
-9%
29.000
-9%
29.000
-9%
29.000
-9%
30.000
-6%
-9%
-9%
-9%
-9%
31.000
-9%
31.000
-6%
32.000
-6%
32.000
-9%
32.000
-6%
34.000
-10%
36.000
-5%
37.000
-5%
-5%
-10%
38.000
-10%
-8%
38.000
-8%
-7%
41.000
-4%
-9%
46.000
-4%
47.000
-2%
48.000
-6%
49.000
-9%
52.000
-5%
-9%
52.000
-5%
-10%
56.000
-9%
-9%
60.000
-5%
-9%
61.000
-10%
65.000
-6%
-9%
67.000
-9%
-9%
69.000
-5%
-5%
-10%
75.000